Örter (utom orkidéer)

Grådådra

Vetenskapligt namn: Alyssum alyssoides

Förekomst: Sällsynt

Grådådra växer oftast i bar sand eller på annan störd mark. Den är vanligen ettårig, lågväxt, gråaktig ört som är tätt klädd med stjärnhår. Den blommar i maj-juni med små gula blommor som bleknar och blir nästan vita när de torkar. Grådådrans gråaktiga färg och små gula blommor gör att den knappast kan förväxlas med andra arter. 

Grådådra påträffas sparsamt i södra Sverige men förekommer sällsynt även upp i Mellansverige. 

På Öland kan du hitta den t ex vid Gullehamn, Slottsalvaret, Mosshaget-Skedås, Jordtorpsåsen, Sandkullevägen, Gårdby sandhed och Skärlöv alvar.

I denna karta från Artportalen kan du se utbredningen på Öland.

Första fynduppgift är från Brösarp i Skåne år 1823. Den kom till Sverige i början av 1800-talet med utländskt vallfrö. Den är spridd över stora delar av Europa.

Den betraktas i rödlistan som hänsynskrävande i Sverige.

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO