Skärlöv alvar

Ett magert och öppet alvar som domineras av vittringsjordar med fårsvingel och ölandssolvända med inslag av backtimjan. Från byn går grusvägar västerut över alvaret i en solfjädersform.

När järnvägen fanns på Öland gick den över Stora alvaret mellan Kastlösa och Skärlöv. Järnvägsvallen finns fortfarande kvar och är nu en välutnyttjad cykelled. Järnvägen fortsatte på östra sidan av alvaret från Skärlövs station söderut till som längst Ottenby.

 

Växtlokal

Skärlöv alvar beskrivs i boken En guide till Ölands växtvärld (Ölands Botaniska Förening) som en bra plats att titta på alvarets växter. Dessutom är banvallen intressant med sina lite annorlunda växter. Speciella arter är taggkörvel och timjansnyltrot. Nära parkeringen vid Skärlöv station växer östkustarv. Bästa säsong är försommaren när det torkat upp utan att för den skull vara snustorrt. Timjansnyltrot blommar i början av juli liksom purpurknipprot.

I denna karta kan du se några lokaler på Skärlöv alvar som ÖBF särskilt beskriver i boken:

 

Orkidelokal

Purpurknipprot finns på flera lokaler.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb