Örter (utom orkidéer)

Grusviva

Vetenskapligt namn: Androsace septentrionalis

Förekomst: Tämligen allmän

Grusviva är ganska vanlig på Öland och Gotland men förekommer sällsynt även i andra landskap i södra och mellersta Sverige. Den växer vanligen på öppen, sandig och kalkrik mark. 

Grusviva är en lågväxt ettårig ört med små, vita blommor i flock. Stjälken är stjärnhårig, upprätt, upp till två decimeter hög, men kan ibland vara mycket kort. Alla blad sitter samlade i en basal rosett. Grusviva blommar i maj-juni.

Artnamnet septentrionalis betyder nordlig. Släktnamnet Androsace kommer av grekiskans andros (man) och sakos (sköld), namnet användes som ett växtnamn redan av Plinius och Dioskorides.

Grusviva hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb