Örter (utom orkidéer)

Gulsporre

Vetenskapligt namn: Linaria vulgaris

Förekomst: Allmän

Gulsporre är vanlig i nästan hela landet, utom i fjälltrakterna där den är sällsynt. Den växer gärna på torr mark, till exempel stränder,  i vägkanter och på banvallar. Den finns på alvarens vittringsjordar.

Gulsporre blommar från juli till september med gula blommor som sitter samlade i toppställda klasar. Kronan är läppformig, blekgul med en orangegul buckla.

Enligt Linné (1755) användes gulsporre blandad med mjölk för att döda flugor och den har därför på sina håll kallats flugblomster. Namnet flugblomster används dock numera om orkidén Ophrys insectifera. Plockad före blomningen och kokad med alun uppges gulsporre färga gult.

Gulsporre har använts inom folkmedicinen mot gulsot, urinvägsproblem, förstoppning samt lever- och mjältbesvär. Gulsporren har en obehaglig lukt och besk smak. 

Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig. Släktnamnet Linaria kommer av Linum som är det vetenskapliga namnet på släktet lin. Namnet syftar på bladens likhet med linets blad.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb