Örter (utom orkidéer)

Hedblomster

Vetenskapligt namn: Helichrysum arenarium

Förekomst: Sällsynt

Hedblomster är ganska sällsynt och är bara känd från de sydligaste landskapen, från Skåne och Halland till Öland och Gotland. Arten växer på torr kalkhaltig sandmark, helst nära kusten. Huvudutbredningen omfattar Mellan- och Östeuropas kontinentala delar. Hedblomster blommar i juli-augusti.

Hedblomster är mycket karaktäristisk och känns genast igen på de pappersartade guldgula holkfjällen. 

Artnamnet arenarium kommer av latinets arena (sand) och betyder 'växer på sandiga ställen'. Släktnamnet Helichrysum kommer av grekiskans helios (sol) och khrysos (guld), vilket syftar på de gyllengula blommorna och holkfjällen.

Inom folkmedicinen har hedblomster rökts mot bröståkommor, ordinerats mot gallbesvär, reumatism och blåskatarr. Blommorna doftar svagt aromatiskt och lades förr bland kläder som skydd mot mal.

Hedblomster är fridlyst. Den är klassad som sårbar.

Hedblomster hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO