Rälla tall

Ölands största ishavsfält

Rälla tall är Ölands största isälvsfält med mäktiga avlagringar av sand och grus. En hög brant löper i nord-sydlig riktning där källor bryter fram på flera ställen vid foten av branten. Barrskog dominerar i området och det finns gott om grova tallar och granar, en del s.k. naturminnen.

Flera stigar bidrar till att området är lätt att besöka.

Naturminnen

En ek och en ask i ett mindre  blandskogsområde samt 17 tallar är naturminnen, vilka beslutades 1929.

Växtlokal

Naturtyper: Grov tallskog på sand, fuktig granskog med källflöden, stenig havsstrand, sandgräshed

Speciella arter: Ölands enda lokal för kambräken. Rika bestånd av linnea, grönpyrola, ryl. Axpimpinell är naturaliserad på ljungheden sedan 1926.

Växtlokalerna som beskrivs i boken En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening finns i denna karta:

Linnean blommar i mitten av juni.

 

Orkidélokal

I området finns vit skogslilja, skogsknipprot och knärot

Källa: Ölands Botaniska Förening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO