Örter (utom orkidéer)

Höskallra

Vetenskapligt namn: Rhinanthus angustifolius

Förekomst: Tämligen allmän

Underarten höstskallra (ssp. angustifolius) är ganska vanlig i Syd- och Mellansverige, den växer huvudsakligen i vägrenar och på strandängar. Underarten äkta höskallra (ssp. grandiflorus) växer i slåttermarker och naturbetesmarker men har minskat kraftigt och är numera mycket sällsynt. Åkerskallra (ssp. apterus) var i äldre tid ett vanligt åkerogräs, särskilt i något fuktiga åkrar, men har genom effektiviserad utsädesrensning nästan helt försvunnit ur den svenska floran. Eftersom fröna var giftiga blev rågbrödet bittert och ohälsosamt.

Den blommar i juli-september. Höskallra är en halvparasit, vars rötter har sugskålar som fäster på värdväxtens rötter.

Höskallra hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb