Örter (utom orkidéer)

Praktbrunört

Vetenskapligt namn: Prunella grandiflora

Förekomst: Allmän

Praktbrunört är vanlig på Öland och Gotland, men förekommer också sällsynt i Västergötland. Den växer på alvarmark och på kalkrika torrbackar. Den är vanlig på Stora alvaret och förekommer även på en del andra mindre alvar.

Praktbrunört blommar i juli-augusti med violetta blommor som sitter samlade i toppställda täta samlingar. Praktbrunört liknar den betydligt vanligare arten brunört, men den senare har mindre blommor

Artnamnet grandiflora betyder storblommig och kommer av latinets grandis (stor) och flos (blomma). SläktnamnetPrunella är en latinisering av tyskans namn på brunört,braunelle, vilket kommer av braun (brun).

Våra förekomster av praktbrunört är utposter vid växtens klimatiska nordgräns. Världsutbredningen omfattar kontinentala och sydliga Europa. 

 

Praktbrunört hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb