Örter (utom orkidéer)

Stor sandlilja

Vetenskapligt namn: Anthericum liliago

Förekomst: Sällsynt

Stor sandlilja är sällsynt och endast känd från Skåne, Blekinge, Öland och Östergötland. Dess huvudutbredning ligger i Sydvästeuropa och medelhavsområdet. Förekomsten i Sverige är en nordlig utpost.

Den växer på torr sandig mark och kräver varma växtplatser för att trivas. Den finns på Öland främst på de centrala delarna av Stora alvaret i karstsprickor, på tunna, sandiga och grusiga avlagringar och även på vittringsgrus.

Stor sandlilja blommar vanligen i juni med vita väldoftande blommor som sitter i en oftast gles och ogrenad klase. Blommorna är stora, omkring fyra centimeter breda.

Stor sandlilja är mycket lik liten sandlilja, vilken skiljer sig från stor sandlilja genom grenig blomställning och mindre blommor. Liten sandlilja blommar senare än stor sandlilja.

Om stor sandlilja berättas i gamla sägner att den hade ett motgift mot bett av skorpioner, spindlar och liknande. 

Artnamnet liliago kommer av Lilium som är det vetenskapliga namnet på släktet liljor och agere (bära) och betyder liljelik eller liljebärande. Släktnamnet Anthericum kommer av grekiskans antherikos (halm), vilket syftar på de gräslika bladen.

Stor sandlilja är fridlyst och starkt hotad i Sverige.

ARTFAKTA

 

Stor sandlilja hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb