Örter (utom orkidéer)

Tovsippa

Vetenskapligt namn: Anemone sylvestris

Förekomst: Sällsynt

Tovsippan finns bara på Öland och Gotland, men den är vanlig i odling och finns förvildad även på andra platser. Arten växer ofta på torra och steniga ställen, i skogar och backar på kalkrik jord, ofta i stora bestånd. Den vanligaste ståndorten på Öland är åker och vägrenar. 

Tovsippa blommar i maj-juni med stora blommor som är fyra till fem centimeter breda och har fem vita hylleblad. Blomfästet är elliptiskt och brukar bli helt inklätt i vit ull när frukterna (nötterna) mognar. Varje nöt är ullhårig, vilket gör att de lätt kan spridas med vinden.

Första fynduppgift är från Husvalla på Öland och publicerades av Linné. Arten upptäcktes av Linné den 11 juni år 1741 under hans öländska och gotländska resa.

Det är en kontinental art med Mellaneuropa, Östeuropa och de sibiriska stäpperna som huvudtillhåll. 

Artnamnet sylvestris kommer av latinets sylva (skog). Tovsippa anges som svenskt namn på arten redan av Linné, namnet syftar troligen på de tovigt ullhåriga nötterna.

Släktnamnet Anemone kommer av grekiskans anemos (vind) vilket kan syfta på att hyllebladen lätt faller av.

Tovsippa hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb