Örter (utom orkidéer)

Vårförgätmigej

Vetenskapligt namn: Myosotis stricta

Förekomst: Tämligen allmän

Vårförgätmigej är en liten ettårig ört. Den blommar i april-maj med små blå blommor, kronan är skålformad och bara omkring en millimeter bred. Kronpipen är gulaktig.

Foto: Stefan Svenaeus

Vårförgätmigej förekommer huvudsakligen i södra och mellersta Sverige upp till Uppland, men finns sällsynt ända upp till Norrbotten. Den är ganska vanlig på sandiga ställen som åkrar, torrbackar och berghällar. 

Artnamnet stricta kommer av latinets strictus (styvt upprätt) och syftar på växtsättet. Släktnamnet Myosotis kommer av grekiskans mys, myos (mus) och ous, otos (öra), vilket syftar på bladen. 

 

Vårförgätmigej hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb