Örter (utom orkidéer)

Lungört

Vetenskapligt namn: Pulmonaria obscura

Förekomst: Tämligen allmän

Lungört växer i lundar med lång kontinuitet och blommar på våren tillsammans med sippor, skogsbingel m fl.

Lungört har för r haft medicins användning, i synnerhet mot lungsjukdomar. Växtens delar ovan jord innehåller slemlösande och upphostningsbefrämjande ämnen. Den har använts även vid diarré, hemorrojder och som ögonbad för trötta ögon. Man ska inte använda växten invärtes eftersom den innehåller giftiga alkaloider, som kan ge upphov till leverskador och även öka risken för cancer.

Blade är rika på kisel och verkar hämmande på blödningar.

 

Lungört hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO