Örter (utom orkidéer)

Sårläka

Vetenskapligt namn: Sanicula europaea

Förekomst: Allmän

Växer i lundar, gärna på kalkhaltig jord. Den trivs bäst i skugga eller halvskugga. Sårläka har använts som sårmedel sedan medeltiden.

Sårläka förekommer sparsamt främst i de sydöstra delarna av Sverige, men den finns sällsynt ända upp i Hälsingland.

Sårläka hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO