Om Öland

  • Google Maps

Öland är en ö som ligger i Östersjön utanför Sveriges sydöstra kust. Öland är Sveriges minsta landskap. Mellan Öland och fastlandet finns ett ca 6 km brett sund, Kalmarsund. Landförbindelse finns via Ölandsbron som går mellan Färjestaden på Öland och Kalmar på fastlandet. Ska du resa till Öland med allmänna kommunikationsmedel tar du tåget eller flyget till Kalmar, varefter buss tar dig vidare till Öland. 

Fakta om Öland

 

Ölands Längd

137 km

Ölands Bredaste Bredd

16 km

Landsareal

1344 kvkm

Högsta Höjd

57,4 meter över havet

Antal invånare

Ca. 24 600

Landskapsblomma

Ölandssolvända

Landskapsdjur

Näktergal

Landskapsfisk

Skrubbskädda

Landskapsinsekt

Rosenvingad Gräshoppa

Landskapssten

Ortoceratitkalksten

Landskapssvamp

Vårmusseron

Landskapsrätt

Kroppkakor & Lufsa

Kommuner

Borgholm & Mörbylånga

Ölandsbron

6072 meter lång. Byggdes september 1972

Berggrundet på Öland består till skillnad från på fastlandet av kalksten, viket innebär att särskilt växtligheten skiljer sig från den som finns i övriga Sverige. Öland har mestadels ett öppet och platt landskap där öppna torra, hedar, s k alvar, finns över stora områden. Det största alvaret, Stora alvaret, är världens största beteshävdade alvarmark. Det är 260 km² stort och upptar en stor del av södra Öland. En mängd naturtyper förekommer. Jordarna är mycket tunna och områden med ett helt bart kalkstensgolv finns på flera ställen.Stora delar av Stora alvaret är naturreservat. Liknande alvar finns på Gotland och Ösel.

Sydvästra Öland domineras av stora åkrar. Mellersta Öland domineras av ädellövskog, den s k Mittlandsskogen, men åker och våtmarker finns uppblandat med lövskogen. Flera skogsområden är naturreservat.

Norra Öland är mestadels ett öppet landskap där den höga klintkusten drar till sig intresse, den s k Stenkusten. Längst i norr finns en större barrskog på sandiga dyner, Böda ekopark. Vid Bödabukten på nordöstra Öland finns långa sandstränder som lockar många besökare.

Östra Ölands kust domineras av öppna betesmarker med många stenmurar, den s k sjömarken.

På Öland bor det ca 26 000 personer. Större tätorter är Mörbylånga, Färjestaden, Borgholm och Löttorp.

Tack vare det öppna landskapet har man i alla tider nyttjat vinden för att mala säd och foder. Öland är därför känt för sina väderkvarnar. Idag finns det kvar ca 300 st.

Näringslivet på Öland domineras av turism och lantbruk.

 

 

 

 

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb