Minnesmonument
12 platser

Visa på karta

Minnessten efter ångaren Rutlands förlisning

Händelser av betydelse på Öland som högtidlighålls genom att placera ut någon form av monument.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb