Minnesmonument
12 platser

Händelser av betydelse på Öland som högtidlighålls genom att placera ut någon form av monument.

Visa på karta

Minnessten - första flygplanslandningen på Öland

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb