Minnesmonument
12 platser

Händelser av betydelse på Öland som högtidlighålls genom att placera ut någon form av monument.

Visa på karta

Minnessten för skogsupproret 1850

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb