Minnesmonument
12 platser

Händelser av betydelse på Öland som högtidlighålls genom att placera ut någon form av monument.

Visa på karta

Stagnelius minnessten

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb