Minnessten efter ångaren Rutlands förlisning

På kyrkogården vid Persnäs kyrka står en minnessten efter besättningsmän på ångaren Rutland som förliste i Kalmarsund 1899. Fartyget drev i land vid Gillberga. På stenen står "Här hvilar fem man af ångaren Rutlands besättning förlista år 1899"

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb