Milsten vid Albrunna

Den här milsten står vid en ladugårdsvägg vid södra infarten till Albrunna. Text på stenen: M, som skulle kunna tolkas som 1 MIL.

Strax intill finns en väghållningssten.

Milstenar härstammar från 1649 års gästgiveri- och skjutsförordning. Meningen med milstenarna var att ge de resande rätt reseavstånd. På Öland började de sättas upp först på 1730-talet. Flertalet milstenar på Öland är från 1800-talet.

Här kan du läsa mer om milstenar och andra gamla vägmärken.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb