Ängjärns­udden

ÖLANDS ÖSTLIGASTE PUNKT

Ängjärnsudden är som namnet antyder en udde på nordöstra Öland. Här slutar Bödabukten i norr. Ängjärnsudden är en svåtillgänglig pärla som är värd den skumpiga färden på grusvägen som leder till udden. 

BADPLATS

Sand och sten. 

FÅGELLOKAL

En av de bästa platserna på norra Öland för att leta efter rastande lommar. Både svartnäbbad och vitnäbbad islom är observerade.

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO