Bårby borg

Den enda fornborgen på Öland som utnyttjar en naturlig bergbrant som skydd. Borgen består av en mäktig halvcirkelformig vall mot landborgskanten, som har utgjort ett naturligt skydd mot väster. Borgens diameter är 150 m. Borgens inre har varit uppodlat. Fynden anger att borgen haft två bebyggelseperioder, en folkvandringstida och en medeltida på samma sätt som Eketorp och Gråborg. Bland fynden märks ett bysantinskt guldmynt präglat för kejsar Justinius, 518-527 e v t. Från borgen ser man ut över Mörbylångadalen.

Källa: Ulf Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO