Bläsinge hamn

Fiskehamn på östra sidan av Öland. Glasskiosk och torrtoa finns. Ställplats för husbilsägare finns också. Dessutom ett fiskeri- och hamnmuseum.

Fågellokal

På baksidan av de norra sjöbodarna har man god utsikt över strandängarna och Själgrundet som ligger nordost om hamnen.

Vintertid är hamnen ett tillhåll för knipor och vitfågel. Alfåglar ligger ofta nära till. Viggar, bergänder och gråhakedoppingar brukar finnas norr om hamnen. Sjöorrar och svärtor kan ses på utsidan av Själgrundet. Alla tre skrakarterna går oftast att hitta runt hamnen. Lommar rastar lite längre ut. Varfågel ses ofta.

Varfågel Foto: Stefan Svenaeus

Varfågel

På våren finns det gott om tidiga flyttfåglar som vipor, starar, gravänder, simänder och gäss runt hamnen. Sjöfågelsträcket kan tidvis vara bra vid pålandsvind från ost och sydost.

Gravänder Foto: Stefan Svenaeus

Gravänder

Källa: Ölands Fågellokaler, Ölands Ornitologiska Förening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO