Borgholms gamla station

En station vid f d Ölands järnväg. Det gamla stationshuset är idag bl a resecentrum. Byggnaden uppfördes i tegel till skillnad mot övriga stationshus på Öland som uppfördes i trä.

Läs mer om Ölands järnväg.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO