Dörby gravfält

Gravfält bestående av 77 fornlämningar. Dessa utgörs av 10 runda stensättningar, 3 domarringar, 1 kvadratisk stensättning, 2 rektangulära stensättningar, samt 28 resta stenar.  

Källa: Fornsök, Riksantikvarieämbetet

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb