Dörby tallskog

Växtlokal

En planterad tallskog på kalkrik sand som hyser en del intressanta växter, annars inte så vanliga på Öland. Lokalen presenteras i boken "En guide till Ölands växtvärld". Speciella arter som finns här är linnéa, ryl, grönpyrola och knärot.

Växtplatserna kan du se i denna karta.

 

Orkidélokal

Här finns knärot som annars är ovanlig på Öland.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb