Drottningen

Drottningen är en s k holländarkvarn. Fram till mitten av 1800-talet hade i princip alla väderkvarnar på Öland varit av typen stubbkvarnar. Vid denna tid fick de konkurrens av de större och effektivare holländarkvarnarna. Den antas ursprungligen ha utvecklats i Holland under 1570-talet. Holländarkvarnens konstruktion skiljer sig från stubbkvarnen genom att det här bara är den översta delen, hättan, som är vridbar.

Drottningen är från början uppförd i Kalmar på Postmästarlyckan vid Sandås. Per Persson, skåningen som också var den förste mjölnaren som drev Kvarnkungen, flyttade Drottningen över Kalmarsund på 1880-talet till den plats den står idag. Drottningen var en tullkvarn, vilket innebär att bönderna kunde komma och mala sin säd mot en avgift, en tull, oftast i natura.

År 1923 övertogs Drottningen av Ernst Carlsson, som kom från Skärlöv på Öland. När Ernst var i Amerika arrenderades Drottningen av John Wahlström, som även ägde Kvarnkungen. I Drottningen maldes då vete till mjöl. Verksamheten pågick till 1947. Ernst Carlsson sålde Drottningen till Torslunda hembygdsförening 1957 för 1 200 kr. Föreningen har därefter genomfört omfattande underhåll på kvarnen.

Av de tre kvarnarna som står i Björnhovda invid väg 136 är Drottningen den som ligger i mitten. Söder om Drottningen står Kvarkungen. Längst norrut står Kronprinsen. Samtliga tre kvarnar ägs och underhålls av Torslunda Hembygdsförening.

Källa: Torslunda hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb