Färjestadens första handelsbod

Handeln i Färjestaden kom troligen igång på 1820-talet. På den tiden och fram till 1870-talet bestod Färjestaden enbart av en större lantgård med tillhörande hamn samt byggnader för garveri, gästgiveri och diversehandel. Handelsboden var knuten till gården.

Den siste som drev handelsboden var Karl Emanuel Jonsson till den lades ner i slutet av 1930-talet. Jonsson (f 1859) kom tillsammans med sin hustru Augusta Sofia Persdotter i slutet av 1880-talet till Färjestaden från Torhamn i Blekinge. Affären kallades allmänt Jonssons bod.

Efter nedläggningen köptes huset av Hotell Skansen.

Källa: Torslunda sockenbok II 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb