Fårvaktarkoja 2 på Slagerstad alvar

Fårvaktarkojor är ett minne från Stora alvarets herdekultur, när särskilt utsedda herdar vallade byarnas gemensamma boskap, främst får, på Stora alvaret. De behövde då ett väderskydd och byggde dessa enkla kojor utan tak på lämpliga platser. 

Denna är byggd som ett V. Den finns i FORNSÖK som övrig kulturhistorisk lämning (L2020:10)

Läs mer om Stora alvarets herdekultur här.

Se andra fårvaktarkojor här.

Denna koja: 56.50826, 16.54886

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb