Fårvaktarkoja 1 på Slagerstad alvar

Fårvaktarkojor är ett minne från Stora alvarets herdekultur, när särskilt utsedda herdar vallade byarnas gemensamma boskap, främst får, på Stora alvaret. De behövde då ett väderskydd och byggde dessa enkla kojor utan tak på lämpliga platser. Efter utmarksdelningen i början av 1800-talet minskade detta i betydelse men fanns kvar i mindre omfattning ännu i början av 1900-talet.

Denna verkar byggd för att kunna klara vindar från flera håll. Den finns inte med i FORNSÖK.

Läs mer om Stora alvarets herdekultur här.

Se andra fårvaktarkojor här.

Denna koja: 56.51091, 16.54347

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb