Föra hembygdsgård

Byggnaden uppfördes 1847. Den består av kalksten från traktens olika stenbrott och den fungerade som Föras första folkskola med tillika skolmästarebostad. Här bedrevs skolverksamhet i 55 år. När en ny skola byggdes 1902 intill kyrkan och när även kantorn hade flyttat stod byggnaden öde och användes tidvis som förvaringslokal för spannmål och fina vagnar.

1939 beslöt sockenstämman att det gamla skolhuset med uthus skulle säljas och forslas bort. Köparna hade påbörjat upprivningen av golven då några framsynta sockenbor gick samman och lyckades överta köpet för att i stället bevara de gamla byggnaderna. Efter en del förändringar inomhus skapades en samlingslokal för allmänheten. 1956 då Föragården stod färdig som ny och modern samlingslokal blev den gamla skolan åter överflödig, men nu fanns en fungerande hembygdsförening och 1957 blev den gamla skolbyggnaden omvandlad till hembygdsgård med Föra Hembygdsförening som ägare. Inomhus återställdes till det ursprungliga utseendet som 1800-talets skolhus med lärarbostad.

Idag fungerar byggnaden som bygdens museum, dock ett levande sådant, där hembygdsföreningen ordnar sina aktiviteter såsom midsommarfirande, friluftsgudstjänster, kroppkaksgillen, m m.

Källa: Föra hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb