Fröbygårda gamla hamn

Här låg tidigare en viktig hamn. Den var perfekt för äldre tiders båtar med knappt två meters frigång. Vid hamnen har man bland annat hittat guldmynt präglade i Romarriket på 400-talet. Det visar att byborna haft tidiga och långväga kontakter. Sjöfarten var livlig. I början av 1800-talet gick flera turer mellan Fröbygårda och Kalmar varje dag, men i mitten av seklet började sanden i Kalmarsund flytta på sig. Hamnen grundades upp och blev allt mindre användbar. Då byggdes Beijershamn, strax norr om Fröbygårda. Det är en lång pir ut i havet där båtarna skulle lägga till. Beijershamn gick dock samma öde till mötes som Fröbygårda, den slammade igen och fick läggas ner.

Här finns idag Haga parks badplats och camping samt ett windsurfingcenter.

Källa: Stora Frös hemsida

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb