Gillsättra

Gillsättra är en radby i västra kanten av Mittlandsskogen. Den hade 1540 fem skattegårdar. Längs vägen finns delvis sammanbyggda ladulängor i skiftesverk. Utmärkande är flera vackra mangårdsbyggningar under brutet tak från mitten av 1800-talet. Den gamla bybrunnen med vipparm är bevarad. Malmbebyggelsen ligger i den östra delen. 

Söder om byn, i de tidigare ängarna, finns ett omfattande system av husgrunder och stensträngar från järnåldern.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb