Glömminge gravfält

Strax söder om Glömminge samhälle ligger tre högar och en rektangulär stensättning på landborgskrönet, omedelbart väster om väg 136. Högarna är 13-17 meter i diameter och drygt en meter höga. Förmodligen härrör anläggningarna från järnålderns senare del. Två väderkvarnar har uppförts strax norr om gravarna. Parkeringsplats finns i anslutning till lokalen.

Källa: ÖKA - Ölands kulturarv

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb