Grönslunda

Grönslunda har från början varit ensamgård, vilket är ovanligt på Öland, men består idag av två gårdar och har så gjort sedan åtminstone 1700-talet. 

Mittemot Grönslunda på en höjdsträckning ligger Emmetorp, också det från början en ensamgård. 

Båda gårdarna har mycket välbevarade byggnader. Ladugårdslängorna som ligger mot bygatan är uppförda i kalksten och har dösade hörn (vinklade). Här finns också ålderdomliga sidobyggnader i putsad kalksten. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län (Värdfull kulturmiljö K85)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb