Grytehamn

Grytehamn är ett fiskeläge där byarna Gunnarstorp och Hörlösa har sina sjöbodar. Vägen är delvis flyttad på grund av stenbrottet vid Gillberga och slingrar sig nu ner för sluttningarna till sjöbodsmiljön i Grytehamn. Här ligger flera bodar resta i kalksten. Vid sjöbodarna finns också karakteristiska vinschar för att dra upp båtarna på stranden. Vid Grytehamn finns rikligt med fornlämningar på de många tydliga strandvallarna Här finns tre större gravfält nära stranden som omfattar omkring 35 gravar.

Källa: Stenkustens kulturlandskap, Länsstyrelsen i Kalmar län, Meddelande 2005:19

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO