Höga Flisa

Strax söder om gravfältet vid Neptuni åkrar står denna resta sten. Det är en 1,7 m hög kalksten, som är tuktad i kanterna och bedöms därför ha rests under historisk tid. Formen är svag men har i början av 1800-talet tolkats av Abraham Ahlkvist som ett halvkors, ett s k Antoniuskors. Än idag lever traditionen att korset tidigare har varit en kristen böneplats för fiskarbefolkningen i Byxelkrok.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb