Ispeudde

En udde i Kalmarsund där det finns en fyr och sommarstugor samt en badplats i viken norr om udden. Några röda sjöbodar finns vid udden.

 

Växtlokal

Vid denna plats finns också flera intressanta växter. I boken "En guide till Ölands växtvärld" från Ölands Botaniksa Förening finns en beskrivning över lokalen. Naturtyper som finns här är bl a exponerad havsstrand, havsstrandäng, sandiga betesmarker, lövskog och barrskog. Speciella arter är skavfräken, strandskräppa, ramslök och skärmstarr. Bästa säsong är våren och försommare då lövskogen och de torra delarna av betesmarken är som vackrast. Strandens växter är lättast att studera på sensommaren.

Här kan du se en karta över var de intressantaste växterna finn på den här platsen:

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb