Kalkstad

Radby i laga läge med delvis välbevarad ålderdomlig bebyggelse. Stor malm med flera välbevarade stugor söder om byn i alvarkanten. Kalkstad omfattade 1540 sju gårdar; sex skattegårdar och en frälsegård som ägdes av Gustav Vasa. Byn är en vinklad radby. Mellan de två husgrupperingarna ligger en öppen byallmänning som kommit att bilda ett "bytorg". 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Läs mer om byar

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb