Kusten vid Haget

Här finns en låg klintkust med strandvallar och mestadels ett öppet landskap med fin utsikt mot Kalmarsund och Blå Jungfrun. I havet skjuter plana kalkhällar ut i vattnet, s k pallplan. Stränderna är vegetationsfattiga på grund av det exponerade läget. På strandvallarna växer en gles, torr gräsmarksflora med växter som fårsvingel och tulkört.

Man färdas långsamt på den lilla kustvägen mellan Byxelkrok och Hagaskog. En gammal kalkugn finns strax innanför stranden. I norr finns Café Haget och Sjöbodar vid Haget.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb