Kyrkskeppet i Böda kyrka

Kyrkskeppet i Böda kyrka är skänkt till kyrkan år 1945 av Arthur och Gunvor Wingren, Oskarshamn, till minne av deras vigsel i Böda kyrka 1943. Modellen är gjord av sjökapten C A Aspegren i Figeholm. Den föreställer den tvåmastade briggen SAGA av Oskarshamn. Saga byggdes år 1875 i Värnanäs av skeppsbyggmästare C A Holm. Mellan åren 1875 och 1894 var hon hemmahörande i Kalmar, men såldes till konsul Wingren i Oskarshamn. Några månader senare, 10 januari 1895, avseglade Saga från England med en last av styckegods och kol för Sydamerika. På grund av en svår storm förliste Saga strax därefter. Besättningen togs ombord av ett svenskt skepp och Saga drev i land på Irland. I Oskarshamn trodde man först att besättning omkommit, men 19 mars kunde den återbördas till sin hemmahamn.

Saga och systerskeppet Hugo var smålandskustens mest berömda briggar och vida kända för sina eleganta och vackra skrov och förmåga att segla väl.

Mer om kyrkskeppet i Böda kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb