Kyrkskeppet i Källa nya kyrka

Bonden Olof Petter Nilsson från Högenäs skänkte 1868 ett votivskepp till Källa gamla kyrka som tack för att han haft en någorlunda tur med sin skörd under året. 1868 var det svält på Öland till följd av torka och missväxt. Året har i folkmun kallats det svarta året. När den nya kyrkan byggdes 1888 flyttades skeppsmodellen dit. Skeppet har namnet "Höiana", ett namn som ett tidigare kyrkskepp, nu förkommet, i kyrkan haft.

Mer om kyrkskeppet i Källa nya kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb