Högby kyrkstallar

Strax norr om Högby kyrka finns de enda bevarade kyrkstallarna på Öland, uppförda i trä och rödmålade med svarttjärade portar, knutar och tak. Stallarna, som började byggas på 1850-talet, användes av de församlingsbor som kom från socknens ytterområden.

Källa: Natur och kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb