Långlöts gamla mejeri - Långlöts hemgård

Långlöts mejeri påbörjade sin verksamhet 1924. Förutom smör tillverkades också ost. Mejeriet hade svårigheter att få tillräckligt med vatten under torrkperioder samt problem med löksmak i mjölken, vilket  skapade förluster. Myndigheternas utökade krav var svåra för små mejerier att följa, vilket gjorde att sammanslagningar till större enheter blev alltmer aktuellt. När Långlöts mejeriförening anslöt sig till Borgholm 1951 lades verksamheten ner.

Från om med 1952 används byggnaden som hembygdsgård.

Läs mer om mejerihanteringen på Öland här.

Källa: Öländsk mejerihantering 100 år (1985)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb