Löttorp

Löttorp är Borgholms kommuns tredje största tätort och den enda tätorten på nordligaste Öland. Orten växte under 1900-talets början upp till ett stationssamhälle vid Borgholm-Böda järnväg, vilken senare blev del av Ölands Järnvägar. Löttorp kom med tiden att fungera som centrum för nordligaste Öland och blev den plats vartill affärs- och samhällsservice koncentrerades. Orten har idag vuxit ihop med Högby, vilken under lång tid var den dominerande kyrkbyn på norra Öland med Ölands största kyrka, Högby kyrka.  Norra Ölands ställning som semesterresmål gör att Löttorp med omnejd under sommarmånaderna får en mångdubbling av antalet invånare, vilket även medför att affärslivet i Löttorp är väl utbyggt i förhållande till ortens storlek. Affärslivet lever till stora delar på sommarturismen men bedrivs till stora delar året om. Orten har även en del småindustri. I Löttorp med omnejd ligger även många av Ölands mest kända campingplatser så som Löttorps camping och  Sandby camping.

Källa: Wikipedia

Johan Theorins Öland

I Johan Theorins böcker heter centralorten på norra Öland Marnäs. I verkligheten är det Löttorp.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO