Masthuggsudden

Vid Masthuggsudden i naturreservatet Bödakustens västra finns Ölands största aktiva abrationsbranter med en höjd av cirka sju meter. Här äter sig havet in i branten vid stormar och för ut sand i havet medan större stenar blir kvar nedanför branten och bildar ett klapperstensfält. Öster om branten finns dyner och flygsandfält där bl a tall planterats för att binda sanden. Masthuggsudden ligger i Ekopark Böda.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb