Milsten vid Fagerum

Denna milsten står i Bödaskogen ca 1 km norr om avtagsvägen mot Byerum. Troligen har stenen flyttats hit i slutet av 1800-talet vid den stora renoveringen av milstenar eller i samband med en ombyggnad av väg. Den stod förmodligen söder om Böda eftersom allmän väg slutade vid Böda hamn i äldre tid. 

Milstenen tillhör de äldsta på Öland.

Text: 1/2 MIL 1737

Källa: Milstolpar på Öland (2002) av Karl-Axel Björklund

Här kan du läsa mer om milstenar och andra gamla vägmärken.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb