Möckelmossens infoplats

Information om Stora alvaret

Här finns en omfattande information om Stora Alvaret samt toaletter. 

Länsstyrelsen i Kalmar län har byggt och underhåller infoplatsen. Toalettbyggnaden har ritats av arkitekt Evald Jonnergård, ATRIO Arkitekter. Byggnaden röstades fram som Mörbylånga kommuns "alla tiders bästa byggnad" under arkitekturåret 2001.

Omröstningen presenterades i boken "Tyckt om hus". Byggnadens arkitektur kommenteras på följande sätt i boken: Detta nybygge är en frisk fläkt som inte stör det genuina kulturlandskapet. Det passar in i den gamla öländska bebyggelsen, men är ändå något annorlunda och lite oväntat. Det är ett fint hus som fyller en viktig funktion.

Ca 800 m norr om infoplatsen finns en besöksplattform. Leden dit ut är lämplig för rullstolsburna.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb