Besöksplattform vid Möckelmossen

Vid Möckelmossens rastplats kan man gå en delvis spångad, delvis grusad led norrut ca 800 m till en besöksplattform (tillkom 2021) med utsikt över Möckelmossen. Här finns information om fåglar man kan se samt fikabord. Leden går att använda för rullstolsburna.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO