Mossberga-Vipetorp naturreservat

På östra sidan om väg136, inte långt från Rälla och golfbanan Ekerum ligger naturreservatet Mossberga-Vipetorp. Området består av ädellövskogar med mycket ek där många har riktigt hög ålder. Här finns också betade gräsmarker och våtmarker med en rik kärlväxtflora. Den vackra Prästmossen är t ex ett fint ställe att besöka om man vill titta på orkidéen kärrknipprot. Den finns här i stora mängder under sommaren.

Reservatet är hemvist för många hotade arter av skalbaggar, lavar och svampar. Kanske inte så konstigt när man betänker att Halltorps hage, känt för sina månghundraåriga ekar och ovanliga skalbaggar inte ligger långt härifrån.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

Området som idag är reservat var länge en doldis i Mittlandskogen. När Ölands botaniska förening i mitten av 90-talet inventerade området fann man flera mycket ovanliga arter av främst svampar och lavar. Bland annat hittades lundröksvamp och savlundlav, två arter som bara finns på ett fåtal ställen i Sverige. I samband med bildandet av reservatet inventerade Länsstyrelsen också området och det visade sig att det fanns ett stort antal andra spännande arter som behövde skydd och skötsel. Arter som trivs i Mossberga-Vipetorp är t ex ekoxe, mindre ekbock och långbensgroda.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb