Ölands Fiskeri & Sjöräddningsmuseum

Mellan åren 1942 0ch 1971 fanns i Kårehamn en sjöräddningsstation. Vilandes i en vagga och på räls kunde sjöräddningspersonal snabbt vinscha räddningskryssaren KÅREHOLM i sjön. Därefter har hon varit fritidsbåt men inte förändrats nämnvärt till sitt yttre. Båten inköptes av Maritima Museer år 2000. År 2003 återbördades KÅREHOLM till sin hemmahamn i Kårehamn.  I orginalhuset kommer att skapas ett Fiskeri och Sjöräddningsmuseum som är öppet för allmänheten sommartid. Även konstutställningar kommer att arrangeras.

Räddningsbåten KÅREHOLM är byggd i mahogny 1942 av Harry Gruvstedts Skeppsbyggeri i Ystad för Kungliga Lotsstyrelsen. 

Källa: Muséets hemsida

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb