Örnkullen

Örnkullen är en liten höjdplatå på Stora alvaret som ger en fin utsikt över omgivande alvar. Här kan man fika och beundra utsikten. På toppen finns ett igenväxt gravröse. Alldeles intill ligger Kritmossen.

Örnkulleleden går härförbi.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb