Össby

En by på sydöstra Öland alldeles inpå havet. Össby är delad i två bydelar, Nederbyn och Överbyn. Nederbyn är en radby med ladulängor i kalksten mot bygatan. I Överbyn är bebyggelsen mer spridd. Malmbebyggelsen mellan bydelarna består dels av välbevarad stugbebyggelse, dels av modernare bostads- och fritidshus. Här finns också en före detta smedja som nu är verkstad. Nere vid stranden ligger ett litet fiskeläge, Össbyläge, som består av några fiskestugor och sjöbodar i kalksten och trä.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

På osäkra grunder har byn fått sitt namn av Drottning Öda , som var dotter till den vikingatida kungen Ivar Vidfamne. I vilket fall finns en sten norr om Össby som i folkmun kallas Drottning Ödas sten.

Läs mer om byar

Fågellokal

Här finns många dungar, spännande trädgårdar och en varierad strand dit fåglarna söker sig. Främst på hösten kan man titta efter blåhakar, piplärkor, sparvar och sångare som gömmer sig i strandvegetationen nedför byn. Längst ut vid Össby ör är en bra plats för att se sträckande fåglar utmed kusten.

I denna karta kan du se bra fågellokaler i Gräsgårds socken

Källa: Ölands Ornitologiska Förening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO